Cookie- en privacybeleid

Algemeen

Bathroom Manufactory respecteert uw privacy en wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Uw transactiegegevens worden versleuteld (met behulp van SSL of een beveiligde server) over internet verstuurd zodat deze niet door andere personen gebruikt kunnen worden.

Vervolgens vindt u een overzicht en de nodige informatie met betrekking tot de verwerking en de bescherming van de door u verstrekte gegevens, alsook uw rechten met het oog op de bescherming van het individu binnen de GDPR en dit in een transparante, beknopte en begrijpbare vorm.

Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegeven in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met uw voorafgaande, expliciete toestemming.

Teneinde te kunnen blijven voldoen aan alle op ons rustende wettelijke verplichtingen en aan de voorwaarden op het SafeShops.be label te mogen dragen, zorgen wij tegen ten laatste 8/06/20201 voor alle wettelijke vereiste aanpassingen aan ons cookiebeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Bathroom Manufactory

Hallesesteenweg 53-55
B-1640 Sint-Genesius-Rode
Tel: +32 (0)2 380 27 90
E-mail: info@bathroommanufactory.be

Ondernemingsnummer: 0817.568.577
Rekeningnummer: BE53.0016.0861.4553

Recht op informatie

Aangezien u een vrijwillige en uitdrukkelijke goedkeuring moet geven voor het bijhouden van uw gegevens, hebben we bij Bathroom Manufactory geopteerd voor een vinkje voor het afronden van de bestelling, waar u goedkeurt dat:

 

Bij Bathroom Manufactory wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf en dient om de bestelling of levering uit te voeren.

Door de opt-in geef je als klant de toestemming om uw gegevens bij te houden met het oog op toekomstige bestellingen.

U kan als klant wel opteren voor een tijdelijke verwerking van informatie, waarbij uw persoonsgegevens enkel worden bijgehouden voor de uitvoering van de bestelling. In dat geval geeft u uw gegevens in als ‘gast’ en worden ze na de confirmatie van levering gewist.

Recht van inzage

U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen, samen met de informatie waar dit bijgehouden wordt en waarom. Deze informatie wordt u gratis in elektronisch formaat verschaft binnen de maand na de aanvraag.

 

Bij Bathroom Manufactory worden volgende gegevens bijgehouden:

De gegevens worden enkel bijgehouden om:

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Bathroommanufactory en U.

Recht op correctie 

U heeft ten allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren.

Bathroom Manufactory zal binnen de maand de gegevens aanpassen en derden nl. Bpost, mollie en SendMyParcel op de hoogte brengen van de aanpassingen en dit met het oog op een correctie toekomstige levering.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Bathroom Manufactory niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld.

Recht op verwijdering

In een aantal specifieke gevallen kunt u als klant van wie de gegevens bijgehouden worden, vragen om ‘vergeten te worden’.

Dit wil zeggen dat al uw informatie zal gewist worden uit de gegevensbestanden van Bathroom Manufactory.

Ook zal Bathroom Manufactory derden op de hoogte brengen dat al uw informatie gewist moet worden uit hun bestanden indien deze verkregen werd door Bathroom Manufactory.

Een verwijdering kan aangevraagd worden in volgende gevallen:

            Let op: deze website mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 13 jaar zonder de goedkeuring van ouder of voogd.

Recht op beperking

U kunt als klant de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en dus kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag Bathroom Manufactory enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Wanneer kunt u een verwerkingsbeperking van uw gegevens vragen?

De GDPR spreekt van 4 gevallen:

Indien Bathroom Manufactory uw beperking zou opheffen - na het verkrijgen van een verwerkingsbeperking - zal zij u daarvan op de hoogte brengen.

Kennisgeving inzake correctie of verwijdering

Bathroom Manufactory zal alle derden ttz: Bpost, SendMyParceln, mollie en eventuele andere derden op de hoogte brengen van correcties, aanpassingen en wissingen van uw gegevens, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

Let op: uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft als klant het recht om uw eigen persoonsgegevens die bijgehouden worden door Bathroom Manufactory te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens zullen gratis overgedragen worden binnen een tijdspanne van een maand in een gestructureerde gangbare en elektronische leesbare vorm.

Let op: dit kan enkel voor gegevens die u als klant heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

Recht van bezwaar

Als klant heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst). Bij Bathroom Manufactory worden er geen gegevens verzameld met het oog op direct marketing en/of profiling.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft als klant het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve wanneer:

Meldingsplicht bij data-lek

Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij Bathroom Manufactory en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, zal u verwittigd worden.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0) 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

Cookies

Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een cookie (tekstbestandje die op uw computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bathroom Manufactory. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over onze website activiteit op te stellen en de website nog meer aan uw wensen aan te kunnen passen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Bij eerste contact met de website van Bathroom Manufactory moet u ook uw goedkeuring geven dat uw gegevens in cookies opgeslagen zullen worden.

Waarvoor gebruiken wij cookies?

The Bathroom Manufactory onderscheidt bij het aanbieden van de website 3 soorten cookies: technisch essentiële cookies, functionele cookies en analytische cookies. Hieronder verduidelijken wij waarvoor deze cookies dienen. De eerste twee soorten genoemde cookies behandelen wij samen, omdat het gebruik hiervan niet afhankelijk is van uw toestemming als bezoeker. U kan het gebruik hiervan dan ook niet weigeren.

Technisch essentiële en functionele cookies

Technisch essentiële cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de communicatie  tussen uw toestel en de website mogelijk te maken. Deze cookies zijn dan ook noodzakelijk voor het gebruik van de website.

Functionele cookies zorgen er dan weer voor dat de basisfunctionaliteiten van onze website naar behoren werken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u als bezoeker een bepaalde handeling hebt ondernomen op de website (bv. producten in uw winkelmandje plaatsen). 

U kan het gebruik van technisch essentiële en functionele cookies niet weigeren omdat ze noodzakelijk zijn voor de beveiliging en de goede werking van de basisfunctionaliteiten van de website. Hoe dan ook worden deze cookies slechts voor een zeer korte termijn op uw toestel bewaard om de hierboven besproken functies uit te oefenen, waardoor de impact op uw privacy gering is.

Soort Levensduur Domein Doel
wires Sessie First-party Detecteert onder meer spam en enig misbruik van de website.
cookie_pref_saved 1 maand First-party De cookievoorkeuren van de gebruiker bewaren voor volgende sessies.
colormsg 1 week First-party De staalvoorkeuren van de gebruiker bewaren voor volgende sessies.
cart 1 maand First-party De mandjesvoorkeuren van de gebruiker bewaren voor volgende sessies.

Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie wordt gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren. 

Voor het gebruik van analytische cookies hebben wij uw toestemming nodig. U kan deze toestemming verlenen door op de cookiebanner die verschijnt op de website op de hiertoe voorziene aanvaardingsknop te klikken. Om uw toestemming later terug in te trekken, verwijzen wij naar de uitleg onder 'Cookies beheren'.

Soort Levensduur Domein Doel
_ga 2 jaar First-party Verstrekt statistieken aan The Bathroom Manufactory over wie de website bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de website bezocht worden.
_gid 1 dag First-party Verstrekt statistieken aan The Bathroom Manufactory over wie de website bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de website bezocht worden.
_fbp 3 maand First-party Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders

Cookies beheren

Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen. Aangezien de technisch essentiële en functionele cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, kunnen deze niet uitgeschakeld worden.

Via de website

U kan op elk moment uw cookievoorkeuren instellen via de website door onderaan de website te klikken op ‘Cookie instellingen’. Hiermee opent u het keuzemenu, waarmee u de niet-noodzakelijke cookies kan in- of uitschakelen via de knoppen die hiervoor voorzien zijn. U kan uw cookievoorkeuren vervolgens opslaan door te klikken op ‘Opslaan’.

Via de browser

Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op deze manier kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht te ontvangen als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:

Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze Website en aanvullende services niet optimaal functioneren. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen.

Veranderingen aan het privacy beleid

Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement.

Veiligheid van betaling

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Eurocard zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Mollie die instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Bathroom Manufactory krijgen uw kredietkaart nummer niet te zien. 

Privacy

Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

2.1.    Algemene doeleinden:

The Bathroom Manufactory zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. The Bathroom Manufactory zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. 

Categorie 1: deze gegevens worden gedurende 1 maand bewaard
Categorie 2: deze gegevens worden zo lang bewaard als nodig voor de behandeling van uw verzoek
Categorie 3: deze gegevens worden zo lang bewaard als nodig voor de behandeling van uw verzoek
Categorie 4: deze gegevens worden net als onze facturatiegegevens 10 jaar bewaard

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website of via info@bathroommanufactory.be

Bestel gratis kleurstalen

Vraag hier jouw gratis staal aan en voel uit welk plaatmateriaal jouw meubel wordt gemaakt !

==> 19mm melamine

Bestel gratis kleurstalen

Vraag hier jouw gratis staal aan en voel uit welk plaatmateriaal jouw meubel wordt gemaakt !

==> 19mm melamine